"điều khiển chương trình trực tiếp" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "điều khiển chương trình trực tiếp" tiếng anh nói thế nào?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều khiển chương trình trực tiếp là: Direct Program Control (DPC)
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.