"điều khiển bằng bánh khía thanh răng" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "điều khiển bằng bánh khía thanh răng" tiếng anh nghĩa là gì? Đa tạ nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều khiển bằng bánh khía thanh răng là: rack and pinion drive
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.