"điều hòa không khí từng phần" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi là "điều hòa không khí từng phần" tiếng anh nói như thế nào? Cảm ơn nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều hòa không khí từng phần đó là: partial air conditioning
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.