"điều hòa không khí sơ cấp" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi là "điều hòa không khí sơ cấp" tiếng anh nghĩa là gì? Xin cảm ơn nhiều.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều hòa không khí sơ cấp từ đó là: primary air conditioning
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.