"điều hòa không khí phòng" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "điều hòa không khí phòng" nói thế nào trong tiếng anh?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều hòa không khí phòng tiếng anh đó là: room air conditioning
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.