"điều hòa không khí mùa hè" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "điều hòa không khí mùa hè" tiếng anh nói như thế nào?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều hòa không khí mùa hè là: summer air conditioning
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.