"điều hòa không khí hàng hải" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "điều hòa không khí hàng hải" nói thế nào trong tiếng anh? Xin cảm ơn nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều hòa không khí hàng hải tiếng anh là: marine air conditioning
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.