"điều hòa không khí chính xác" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "điều hòa không khí chính xác" dịch thế nào sang tiếng anh? Xin cảm ơn nhiều.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều hòa không khí chính xác tiếng anh là: precision air conditioning
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.