"điều hòa không khí cả năm" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "điều hòa không khí cả năm" tiếng anh là từ gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều hòa không khí cả năm là: all-year air conditioning
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.