"điều được mọi người biết" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "điều được mọi người biết" dịch sang tiếng anh thế nào? Xin cảm ơn nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều được mọi người biết là: public property
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.