"điều chỉnh vận tốc" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "điều chỉnh vận tốc" tiếng anh nói như thế nào? Xin cảm ơn.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều chỉnh vận tốc từ tiếng anh đó là: rate control
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.