"điều chỉnh tự động qua thu nhập" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "điều chỉnh tự động qua thu nhập" tiếng anh nói như thế nào?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều chỉnh tự động qua thu nhập từ đó là: automatic income adjustment
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.