"điều chỉnh tự động qua giá cả" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi là "điều chỉnh tự động qua giá cả" tiếng anh nói thế nào? Xin cảm ơn nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều chỉnh tự động qua giá cả dịch sang tiếng anh là: automatic price adjustment
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.