"điều chỉnh trước kỳ hạn" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "điều chỉnh trước kỳ hạn" tiếng anh nghĩa là gì? Cảm ơn nhiều nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều chỉnh trước kỳ hạn đó là: anticipatory control
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.