"điều chỉnh tiết lưu" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "điều chỉnh tiết lưu" tiếng anh là gì? Đa tạ nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều chỉnh tiết lưu là: throttle control
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.