"điều chỉnh theo chu trình đóng" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "điều chỉnh theo chu trình đóng" tiếng anh là gì? Xin cảm ơn nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều chỉnh theo chu trình đóng từ tiếng anh đó là: closed loop control
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.