"điều chỉnh thể tích không khí" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "điều chỉnh thể tích không khí" tiếng anh là từ gì? Cảm ơn nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều chỉnh thể tích không khí tiếng anh là: air volume control
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.