"điều chỉnh PI (tỷ lệ và tích phân)" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "điều chỉnh PI (tỷ lệ và tích phân)" tiếng anh nghĩa là gì? Xin cảm ơn nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều chỉnh PI (tỷ lệ và tích phân) tiếng anh đó là: PI control
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.