"điều chỉnh năng suất tự động" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "điều chỉnh năng suất tự động" tiếng anh nghĩa là gì? Xin cảm ơn nhiều.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều chỉnh năng suất tự động là: automatic capacity control
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.