"điều chỉnh lưu lượng tự động" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi là "điều chỉnh lưu lượng tự động" nói thế nào trong tiếng anh? Xin cảm ơn.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều chỉnh lưu lượng tự động dịch sang tiếng anh là: automatic flow control
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.