"điều chỉnh hai vị trí" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "điều chỉnh hai vị trí" tiếng anh nói thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều chỉnh hai vị trí từ đó là: two-position control
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.