"điều chỉnh dòng môi chất lạnh lỏng" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "điều chỉnh dòng môi chất lạnh lỏng" tiếng anh là gì? Cảm ơn nhiều nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều chỉnh dòng môi chất lạnh lỏng tiếng anh là: refrigerant liquid flow control
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.