"điều chỉnh điện áp" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "điều chỉnh điện áp" tiếng anh nói thế nào? Xin cảm ơn nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều chỉnh điện áp tiếng anh là: voltage control
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.