"điều chỉnh đầu ra tuyến tính" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "điều chỉnh đầu ra tuyến tính" dịch sang tiếng anh như thế nào? Đa tạ nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều chỉnh đầu ra tuyến tính đó là: linear feedback control
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.