"điều chỉnh chân không" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "điều chỉnh chân không" tiếng anh nói như thế nào? Thank you.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều chỉnh chân không đó là: vacuum control
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.