"điều chỉnh cấp môi chất lạnh" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi là "điều chỉnh cấp môi chất lạnh" dịch sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều chỉnh cấp môi chất lạnh dịch là: refrigerant feed pump
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.