"điều chỉnh biến áp dòng không đổi" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi là "điều chỉnh biến áp dòng không đổi" dịch sang tiếng anh như thế nào?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều chỉnh biến áp dòng không đổi dịch là: regulation of constant-current transformer
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.