"điều chỉnh bằng lực cho phù hợp" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "điều chỉnh bằng lực cho phù hợp" tiếng anh nghĩa là gì? Đa tạ nha.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều chỉnh bằng lực cho phù hợp từ đó là: heavy force fit
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.