"điều chế biên độ-xung được mã hóa theo Ungerboeck" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "điều chế biên độ-xung được mã hóa theo Ungerboeck" tiếng anh nói như thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều chế biên độ-xung được mã hóa theo Ungerboeck tiếng anh là: Ungerboeck Coded PAM (UC-PAM)
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.