"điều chế biên độ-ghép kênh phân chia theo tần số" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "điều chế biên độ-ghép kênh phân chia theo tần số" tiếng anh nói thế nào? Cảm ơn nhiều nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều chế biên độ-ghép kênh phân chia theo tần số đó là: Amplitude Modulation-Frequency Division Multiplexer (AMFD)
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.