"điều chế biên độ-biên tần dư" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "điều chế biên độ-biên tần dư" dịch sang tiếng anh như thế nào? Cảm ơn nha.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều chế biên độ-biên tần dư là: Amplitude Modulation-Vestigial SideBand (AM-VSB)
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.