"điều chế biên độ cầu phương" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "điều chế biên độ cầu phương" dịch thế nào sang tiếng anh? Thank you.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều chế biên độ cầu phương từ đó là: Quadrature Amplitude Modulation (QAM)
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.