"điều biên/pha không có sóng mang" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi "điều biên/pha không có sóng mang" dịch sang tiếng anh như thế nào? Cảm ơn nhiều nha.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều biên/pha không có sóng mang dịch là: Carrierless Amplitude/ Phase Modulation (CAP)
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.