"điều biến biên độ xung" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "điều biến biên độ xung" dịch sang tiếng anh như thế nào? Đa tạ nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều biến biên độ xung tiếng anh đó là: pulse-amplitude modulation
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.