"diệt vi rút viêm tủy xám" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "diệt vi rút viêm tủy xám" dịch thế nào sang tiếng anh? Xin cảm ơn nhiều nhà.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Diệt vi rút viêm tủy xám tiếng anh đó là: poliocidal
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.