"điện trở tương đối (so với bạc)" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "điện trở tương đối (so với bạc)" tiếng anh nói như thế nào? Thank you.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điện trở tương đối (so với bạc) đó là: relative resistance
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.