"điện trở triệt nhiễu (cho thu vô tuyến)" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "điện trở triệt nhiễu (cho thu vô tuyến)" dịch thế nào sang tiếng anh? Xin cảm ơn nhiều nhà.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điện trở triệt nhiễu (cho thu vô tuyến) dịch sang tiếng anh là: suppressor
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.