"điện trở trên độ dài đơn vị" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "điện trở trên độ dài đơn vị" dịch sang tiếng anh thế nào? Thank you so much.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điện trở trên độ dài đơn vị đó là: resistance per unit length
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.