"điện tín viên" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "điện tín viên" tiếng anh nói như thế nào?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điện tín viên đó là: keyman
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.