"diện tích tiết diện đường hàn" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "diện tích tiết diện đường hàn" dịch sang tiếng anh như thế nào? Đa tạ nha.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Diện tích tiết diện đường hàn từ đó là: weld metal area
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.