"diện tích quy đổi tổng cộng" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi là "diện tích quy đổi tổng cộng" dịch sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nhiều.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Diện tích quy đổi tổng cộng đó là: reduced gross area
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.