blip nghĩa là gì?

Cho mình hỏi blip nghĩa tiếng việt là gì? Thank you
10 months ago
Asked 10 months ago
Sao bien

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Một đốm sáng là một đốm sáng nhỏ, đôi khi xảy ra với âm thanh ngắn, cao, phát sáng và tắt thường xuyên trên một thiết bị như màn hình radar.
Answered 9 months ago
Vô Thường

Please register/login to answer this question.  Click here to login