Steven added a video. 2 years ago

I watched it - feeling festive

Luyện Nghe Tập 9: My Christmas Tree

https://www.facebook.com/HocEnglishOnline Hello các bạn! Sorry mình làm không kịp bài cho Giáng sinh nên clip này mình ra trể. Mình hy vọng clip này...

..... - feeling speechless