EnglishTestStore Vietnamese Thai Indonesian Chinese
English
French
Spanish
Portuguese
Đề thi Đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2013 (Có đáp án) PDF Print E-mail
Saturday, 06 July 2013 02:50
Sponsored links


De thi dai hoc tieng Anh khoi A1 2013Đề thi Đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2013 gồm 6 trang 80 câu và thời gian làm bài 90 phút. Các mã đề thi bao gồm 248, 475, 526, 693, 729, 951. Nếu bạn sắp thi khối D năm 2013 thì đây cũng là tài liệu tham khảo bổ ích dành cho bạn luyện tập trước khi đi thi để cảm thấy tự tin hơn và ước được tầm kiềm thức của bạn cũng như luyện tập thêm phần mình còn yếu.

Cấu trúc đề thi không có gì thay đổi nhiều vẫn bao gồm các phần:

- Ngữ pháp (chọn từ cụm từ hoàn thành câu)

- Từ vựng (Cùng nghĩa, đối nghĩa, từ vựng bài đọc)

- Bài đọc hiểu

- Tìm lỗi sai

- Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác từ còn lại

- Câu đồng nghĩa

Tải đề và đáp án Tiếng Anh A1 2013 ở đây


Đề khối D

Tải Đề và đáp án khối D 2013

--------------

Các đề năm trước:

Đề thi Đại học môn tiếng Anh khối A1 2012

Đáp án đề thi Đại học môn tiếng Anh khối A1 2012

Tải đề thi Đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2012

Tải đáp án Tiếng Anh khối D năm 2012

Đề thi tiếng Anh khối D 2012 bạn xem ở đây

Nếu bạn muốn xem các đề cũ từ năm 2002-2011 thì xem ở đây.

 

Sponsored links
Top "Break My English Records" Contest in this month (%)
Break My English Records Guest 92.50 %
Break My English Records Guest 87.50 %
Break My English Records Roy Sari Milda 86.67 %
Break My English Records Arth Chandra 86.67 %
Break My English Records Guest 80.00 %
Break My English Records Guest 76.67 %
Break My English Records gheo 72.50 %
Break My English Records Guest 70.00 %
Break My English Records Bandora Mukama Christian 66.67 %
Break My English Records Guest 60.83 %